Nouveaux Diplômés de Licence 2018-2019

Licence en Science de l’Information et de la Communication

1. En Communication Organisationnelle

1SE-1608ANDRIAMIHAJA Corinne Andrianina 
2SE-1609ANDRIAMIHARISOA Rindratiana Rachèlle 
3SE-1618ANDRIAMPANIRY Yvane Sambatra 
4SE-1611ANDRIANANTENAINA Vonin’oliva Natanaël 
5SE-1616ANDRIANTSOA Maïah Joryce 
6SE-1617ANDRINIAINA Hassan Ogino 
7SE-1619BILLET Misivavy Jenitta 
8SE-1621GEAOGIAL Joy Luce
9SE-16132HARINAVALONA Tiavina Ravo Tahiry 
10SE-1658HOLINANTENAINA Misa Dianah
11SE-1626JAO IGNACE  Karine Murielle 
12SE-1628MAEVASOA Fabiola 
13SE-1631MAMIHASINA Nancy Laetitia
14SE-1654RAKOTOARITIANA Lantoniaina Rova 
15SE-1656RAKOTOJAONA Dinantantely Vonona 
16SE-1666RAKOTONIRINA Zo Andoniaina Debora  
17SE-1665RAKOTONIRINA Mirana Stella 
18SE-1664RAKOTONIRINA Tahianjanahary Nadine 
19SE-1667RAKOTOVAO Ando Hanitriniaina 
20SE-1673RAMBELOSON Ariela Valéry 
21SE-1674RAMBOLAMANANA Célestine
22SE-1677RANAIVOSON Tahiry Schneider Maya
23SE-1684RANDRIANANTENAINA Holitiana Elida 
24SE-1687RANDRIANJANAKA 
25SE-1689RANJA Aline Thérèsa 
26SE-1696RASOANIAINA Mihary Zo Norohanitra  
27SE-16100RASOLONDRALAVIDRAZANA Sandra L’Anne Nambinina 
28SE-16108RAZAFIARIMANANA Holitiana Francia 
29SE-16117RAZAFINDRINA Sariaka Manuella 
30SE-1592RATSIMBA Ainah Tantely Lalainaharivelo
31SE-1594RAVELOARISON Tantely Josie Lynda
32SE-1596RAVOAVY Andry Faly Nomena

2. En Communication Médiatique

1SE-1601AMBOALAMBO Fenitra Lavorary Santie Franca
2SE-1610ANDRIAMITONDRA Maeva Tiana Jessica 
3SE-1623HANITRINIAINA Tinamalala Florine 
4SE-1629MALALATIANA RAKOTONIRAINY Irène
5SE-1636RABEMAHARAVO Simon
6SE-1644RAFANOMEZANTSOA Toaviniaina Hans Christopher
7SE-1645RAFIDIMANANA Andy Koloina 
8SE-1647RAHARINAVALONA N. Nambinintsoa Georgia 
9SE-1648RAHARISOA Faniry 
10SE-1650RAJAONARISOA Miantso Gayô Fabiollà 
11SE-1669RALIMBISON Nomenjanahary Fanilo 
12SE-1676RANAIVO Toavina Michel 
13SE-1682RANDRIAMORAMANANA Lin Michel 
14SE-1688RANDRIANTSEHENO Hasimbola Nantenaina 
15SE-1690RANOMENJANAHARY Jean Claude 
16SE-1693RASAMIMANANA Hasina  
17SE-1699RASOLOARIMANANA Noro Ny Aina 
18SE-16111RAZAFINDRABE Mialisoa Ida  
19SE-16113RAZAFINDRAKOTO Ny Aina
20SE-16118RAZAFITSIALONINA Sedianah Valérie
21SE-16119RAZANAJAO Manoa Faraniaina 
22SE-16125ZONIAINA Ericka
23SE-1118MAHERISOA Nampoina Zaza Tatiana
24SE-1547RAHERINDRAIBE Hasiniaina Sandra

3. En communication Sociale

1SE-1405ANDRIAMAROSON Mialy
2SE-1604ANDRIAMASINANDRO Fitiavana Rotsiniaina 
3SE-1620DOMOINA Lalanantenaina Erica 
4SE-1632MANONISOA Rojotina Davidson Wendy  
5SE-1633MECANISSIAN Noro Mialy Elodie 
6SE-1637RABEMANANTSOA Miary Finarintra Cyrille 
7SE-1641RAFALIMAMPIONONA Fitia Joanah 
8SE-1646RAHARIMANANJATOVO Manasoa Hortensia  
9SE-1655RAKOTOHASIMBOLA Andriamalala Rindra Nantenaina 
10SE-1659RAKOTONDRABE Olirantosoa Landy Raïssa 
11SE-1660RAKOTONDRAVELO Rojo Miarisoa 
12SE-1662RAKOTONIAINA Faniry Nantenaina  
13SE-1683RANDRIANANAHARY 
14SE-1691RAOELISON Tambimalala
15SE-1694RASAMIMANANA Hobiniaina Ravaka Mario 
16SE-16107RAVOSON Mihajatiana Shénica 
17SE-16112RAZAFINDRAIBE Andoniaina Marie Annick  
18SE-16123TAFARASOA Ny Antsa Clémence 
19SE-1359RASAMIMANANA Henintsoa Laurah